i1

„ON A FOLK TONE“ – CARMINA OPĚT V ZAHRANIČÍ

     

     Současná epidemiologická situace již několik měsíců nepřeje tradičním zahraničním zájezdům Rychnovského dětského sboru Carmina. O to víc jsme rádi, že se konečně podařilo zrealizovat česko-polsko-estonský projekt, který měl proběhnout již na jaře roku 2020. Projekt pod finanční záštitou Erasmu+ se uskutečnil v polském městě Bystrzyca Kłodzka ve dnech 14. – 23. října 2021. Projektu se zúčastnilo celkem padesát účastníků (43 dětí a 7 pedagogů) a jeho hlavní myšlenkou bylo sdílení lidové muziky a kultury svého národa s dalšími účastníky projektu.

     V projektu byly zapojeny tři hudební tělesa ze třech hudebních škol: „naše“ Carmina (Rychnovský dětský sbor, ZUŠ Rychnov nad Kněžnou), pěvecký sbor Con Grazia (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Bystrzycy Kłodzkiej) a lidový soubor z estonské hudební školy v Saku (Saku Muusikakool).

    Hlavní náplní deseti dnů byly workshopy a národní večery, vyvrcholením pak tři koncerty v polských městech Gorzanow, Duszniki-Zdrój a Bystrzyca Kłodzka. Workshopy naplňovaly myšlenku projektu – seznámit děti ze tří zemí s lidovou hudbou jiných národů. Společně jsme nacvičili pět lidových písní, které byly předvedeny na koncertech. Ve volném čase jsme se vydali poznávat přírodní a kulturní památky Polska. Zábavnou a milou zkušeností byly večery jednotlivých zemí, které si připravily samy děti. V rámci českého večera jsme tak vysvětlovali a učili Poláky a Estonce, co je to svíčková, jak se vyslovuje „Ř“, kdo byl Bedřich Smetana, jak se tančí polka nebo vyslovit „tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech“.

     Vzhledem k omezenému počtu účastníků celého projektu mohlo jet z Carminy pouze třináct zpěváků. Na závěrečný koncert však přijela do Bystrzyce Kłodzkej celá Carmina a alespoň kousíčkem mohly všechny děti nasát krásnou atmosféru česko-polsko-estonského přátelství. Kromě hudebního přínosu bylo pro všechny perfektní zkušeností deset dní intenzivní anglické konverzace.

     Doufáme, že těchto deset polských dní bylo malou vlaštovkou a velkou nadějí, že se snad brzy podíváme za hranice s celým sborem.

foto2

 

foto4

 

PL Finansowane przez Unię Europejską POS

 

Vítáme Vás na webových stránkách Rychnovského dětského sboru

Rychnovský dětský sbor není zájmový kroužek, ale systém, který poskytuje dětem hudební vzdělání. Některé profesně ovlivnil (úspěšné přijímací zkoušky na VŠ, konzervatoře, PF), jiným pomohl třeba jen k tomu, že si kdekoliv a kdykoliv budou moci s radostí a z plných plic zazpívat a nemusí se při tom červenat. Je to dobrá příležitost pro každého, kdo chce svůj volný čas trávit užitečným a krásným způsobem.

RDS je dobře organizovaným sborovým studiem se  sedmi samostatnými sbory pokrývající věkové rozpětí dětí od čtyř do osmnácti let. Je domovem dvou set padesáti zpěváků. Děti mohou začít zpívat již od čtyř let v mateřských školách a potom postupují do vyšších oddělení. Vyvrcholením sborové práce dítěte je členství v hlavním sboru Carmina. RDS nabízí kromě výchovy vokální také základy intonace, rytmu a elementární hudební nauky spojené s hrou  na klávesové nástroje (keyboard). Pro tento účel slouží speciálně vybavená učebna  a učebnice, kterou pro své děti napsal kolektiv sbormistrů RDS (tento systém přejímají i další ZUŠ v České republice).

RDS byl založen v září 1992. Od té doby uskutečnil více než 1 000 koncertů, zpíval v mnoha českých i zahraničních městech, účastnil se prestižních soutěží. Pravidelně pořádá víkendová soustředění, letní tábory, plesy a další aktivity spojené se sborovým zpíváním. Pomáhá i rozvoji sborového zpěvu ve svém regionu - byl pořadatelem mezinárodní soutěže Chorus camera a v letech 2002, 2003, 2009 a 2010 organizoval Celostátní přehlídku dětských školních sborů. Sbor spolupracuje s předními českými skladateli a hudebními tělesy. RDS zpíval v Polsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Ukrajině, Slovensku, Holandsku,  Německu, Dánsku, Švédsku, Finsku, Rusku, Francii, Španělsku, v USA, v zemích Balkánu (Srbsko, Bulharsko, Řecko, Makedonie, Turecko) a v létě 2014 v Anglii, Irsku a Walesu.

Ocenění sboru: 2x zlaté pásmo v celostátní soutěži (1995, 1996); 2. místo na mezinárodní soutěži v Lecco (Itálie – 1997); dvě zlaté medaile na mezinárodní soutěži v Tampere (Finsko – 1999); stříbro v Tolose (Španělsko – 2000); 1. místo v kategorii dětských sborů, účast na Grand Prix a Zvláštní cena poroty za nejlepší provedení makedonské skladby v Ohridu (Makedonie – 2011). Čtvrté místo v Tolose (Španělsko – 2013) a druhé místo v kategorii folklór v Llangollenu (Wales – 2014).

Sbor umělecky řídí sbormistr Mgr. Karel Štrégl. Dalšími sbormistry jsou Mgr. Lucie Martinů, Mgr. Kamila Hájková, Mgr. Kateřina Synková, Mgr. Kateřina Čižinská, Mgr. Soňa Förstlová. Klavíristy sboru jsou Filip Kolář a Mgr. Pavla Šmídová, manažerkou sboru Mgr. Eva Štréglová.

 


SLEDUJTE NAŠE PRAVIDELNÉ AKCE V KALENDÁŘI.

 

 

 

 

 

Webové stránky jsou určeny pro projekt Hudba nezná hranice, č.CZ.04.4.85/2.2.02.1/0828.
„Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Iniciativy INTERREG IIIA prostřednictvím euroregionu Glacensis.“

 
i2

 

DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM ZA PODPORU!

          2016 03

carmina