i1
aktuality

Vánoční koncert

IMAG0044 1

 

Rychnovský dětský sbor, z.s.

- stanovy spolku

 

Pozvánka na členskou schůzi

Vážení rodiče,

zveme Vás na členskou schůzi spolku RDS. Podle nového Občanského zákoníku dochází k velkým úpravám a změnám - "občanské sdružení" musí být transformováno na "spolek". S tím je spojeno několik dalších nutných změn - nový název, zvolení členů rady spolku, odsouhlasení nových stanov ad.

Zveme Vás tedy na ČLENSKOU SCHŮZI, která se uskuteční ve středu 25. listopadu 2015 v 18 hodin v budově RDS.

Program členské schůze:

- plán akcí RDS na školní rok 2015/2016

- letní tábor 2016

- informace o přihláškách a členských příspěvcích

- odsouhlasení transformace na spolek - změna názvu, změna stanov

- volba předsedy, místopředsedy, rady spolku

- různé

Dle nového Občanského zákoníku je členská schůze usnášeníschopná pouze v nadpoloviční většině členů spolku. Prosíme Vás tedy, aby dorazila většina členů, abychom nemuseli členskou schůzi svolávat opětovně. Vzhledem k počtu členů spolku (RDS má v současné době kolem 230 dětí) prosíme, aby dorazil JEDEN zákonný zástupce (rodič).

Předem děkujeme za Váš čas a těšíme se na setkání s Vámi,

za RDS Lucie Cabalková

Rychnovský dětský sbor, z.s.

 

Vánoce - harmonogramy

 

CARMINA

PTÁČATA A

PTÁČATA B

KOŤATA

 

Rozvrh hodin 2017/2018

Sbory Rychnov nad Kněžnou

Koťata 

pondělí a středa 14.00 - 14.45 hodin    

Kamila Hájková

Ptáčata B  

úterý a čtvrtek 14.45 - 15.45 hodin

Kateřina Synková 

Ptáčata A

úterý a čtvrtek 16.00 - 17.00 hodin

Lucie Martinů 

Carmina

pondělí a středa 16.00 - 18.00 hodin

Karel Štrégl 

 

 

Okolní přípravky

Písnička Javornice, Slatina nad Zdobnicí      

  Kateřina Synková 

Rolnička Solnice 

pátek 12,15 - 13,15       Soňa Förstlová 

Sluníčko Doudleby nad Orlicí 

pondělí  Kateřina Čižinská 

Zvoneček Kvasiny, Skuhrov nad Bělou 

  Kateřina Synková 

 

 
Více článků...
i2

 

DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM ZA PODPORU!

          2016 03

carmina