i1

Carmina alta

CARMINA ALTA je sbor absolventů Rychnovského dětského sboru, které sborové zpívání natolik ovlivnilo, že v něm i nadále pokračují. Je to komorní uskupení, které vzniklo v září 2009. Za deset let své existence má CA na svém kontě spolupráci s významnými tělesy a osobnostmi české hudby (Filharmonie Hradec Králové, Mladý týnišťský bigband, hudební skupina Oboroh, Puzzle Jazz, ZAKOPLAHO band, operní pěvkyně Ema Hubáčková, klavírista Vladimír Župan, Hradecké komorní tucteto ad.). CA koncertovala kromě Rychnova nad Kněžnou i v Hradci Králové, Praze, Litomyšli, polských Vambeřicích či rakouské Vídni. Pravidelně účinkuje na koncertech RDS, při Hubertské mši na Neratově a na Pecce, každoročně zpívá Českou mši vánoční J. J. Ryby s orchestrem z Týniště nad Orlicí. V letech 2016 - 2019 provedla několikrát s Rychnovským chrámovým sborem Missu Solemnis (zvanou Korunovační) V. J. Tomáška. Mimo jiné v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a v Katedrále sv. Štěpána ve Vídni. Účinkovala při mši svaté (celebrované kardinálem Dominikem Dukou) při příležitosti posvěcení kříže na Bělé. V červnu 2018 zazpívala CA v rámci festivalu I. Reimanna v polských Vambeřicích. Uměleckým vedoucím je Karel Štrégl, za klavír usedá Filip Kolář.

V současné době ve sboru zpívají: Markéta Drhlíková, Olga Dvořáková, Soňa Förstlová, Kateřina Hartmanová, Kristýna Holoubková, Hana Hovorková, Jana Ježková, Lucie Martinů, Marie Purmová, Zuzana Sahulová, Lenka Smutková, Šárka Svobodová, Kateřina Synková a mužské hlasy obstarávají Karel Štrégl, Jindřich Böhm a Jan Hulec.

 

Pokud jste chodili do RDS a po sborovém životě se vám stýská, ozvěte se nám, rádi vás uvidíme a co více - rádi vás uslyšíme v Carmině altě.

ca foto1

 

 

 

 

 

 
i2

 

DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM ZA PODPORU!

          2016 03

carmina