i1

Pozvánka na členskou schůzi

There are no translations available.

Vážení rodiče,

zveme Vás na členskou schůzi spolku RDS. Podle nového Občanského zákoníku dochází k velkým úpravám a změnám - "občanské sdružení" musí být transformováno na "spolek". S tím je spojeno několik dalších nutných změn - nový název, zvolení členů rady spolku, odsouhlasení nových stanov ad.

Zveme Vás tedy na ČLENSKOU SCHŮZI, která se uskuteční ve středu 25. listopadu 2015 v 18 hodin v budově RDS.

Program členské schůze:

- plán akcí RDS na školní rok 2015/2016

- letní tábor 2016

- informace o přihláškách a členských příspěvcích

- odsouhlasení transformace na spolek - změna názvu, změna stanov

- volba předsedy, místopředsedy, rady spolku

- různé

Dle nového Občanského zákoníku je členská schůze usnášeníschopná pouze v nadpoloviční většině členů spolku. Prosíme Vás tedy, aby dorazila většina členů, abychom nemuseli členskou schůzi svolávat opětovně. Vzhledem k počtu členů spolku (RDS má v současné době kolem 230 dětí) prosíme, aby dorazil JEDEN zákonný zástupce (rodič).

Předem děkujeme za Váš čas a těšíme se na setkání s Vámi,

za RDS Lucie Cabalková

Rychnovský dětský sbor, z.s.

Last Updated on Monday, 30 November 2015 07:22  
i2

 

DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM ZA PODPORU!

          2016 03

carmina